Öğrencinin başvurduğu faaliyet kaydı, ilgili faaliyetten sorumlu İTÜ Öğretim Elemanı veya Birimi tarafından yarıyılın son ders gününe kadar Öğrenci Dekanlığı’nın belirlediği internet sitesi üzerinden onaylanır.

İTÜ bünyesinde gerçekleştirilmekte olan bilimsel araştırma projelerinde yer alan öğrencilerin tamamlaması gereken şartlar

Üniversite Bünyesindeki Bilimsel araştırma projelerin görev alan lisans öğrencilerinin çalışmalarının DDFK’na dahil edilmesi için aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir:

 • İTÜ bünyesinde gerçekleştirilmekte olan bilimsel araştırma projelerinde yer alan öğrencilerin çalışmalarının DDFK kapsamında kabul edilmesi için öğrencilerin, İTÜ araştırmacılarının yönettiği araştırma projelerinde aktif olarak çalışması beklenmektedir. Çalışma bursiyer olarak gerçekleştirilebileceği gibi gönüllü olarak da yapılabilir.
 • Yapılan araştırma faaliyetlerinin yarıyıl içinde en az 30 saat olması gerekmektedir.
 • Öğrencilerin bilimsel araştırma projelerinden mikrokredi alabilmeleri için, proje yürütücüsünün BAPSİS sistemi üzerinden talep oluşturarak lisans öğrencisini projeye araştırmacı/bursiyer olarak eklemesi gerekmektedir.
 • Araştırma projesi kapsamında kazanılan mikrokredi bilgileri İTÜ BAP biriminden otomatik gelmektedir, öğrencilerimizin ayrı başvuru yapmalarına gerek yoktur.

İTÜ bünyesinde bulunan proje takımlarında görev alan öğrencilerin tamamlaması gereken şartlar

Üniversite Bünyesindeki proje takımlarında görev alan lisans öğrencilerinin çalışmalarının DDFK’na dahil edilmesi için aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir:

 • Öğrencilerin, İTÜ proje takımlarında aktif görev alması beklenmektedir.
 • Çalışmalar, proje takımı danışmanı tarafından koordine edilmelidir.
 • Yapılan araştırma faaliyetlerinin yarıyıl içinde en az 30 saat olması gerekmektedir.
 • Proje Takım Danışmanı Öğretim Elemanının yarıyıl sonunda ilgili faaliyetin gerçekleştiğini onaylaması gerekmektedir. 
 • Proje Takımının ilan edilen listede olmaması halinde, proje danışmanının mikrokredi@itu.edu.tr adresine takımın İngilizce adını belirterek mail ile bildirmesi gerekmektedir.

İTÜ bünyesinde bulunan öğrenci kulüplerinde görev alan öğrencilerin tamamlaması gereken şartlar

Üniversite Bünyesindeki öğrenci kulüplerinde görev alan lisans öğrencilerinin çalışmalarının DDFK’na dahil edilmesi için aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir:

 • Öğrencilerin, öğrenci kulüplerinde aktif görev alması beklenmektedir.
 • Çalışmalar kulüp danışmanı tarafından koordine edilmelidir.
 • Yapılan kulüp faaliyetlerinin yarıyıl içinde en az 30 saat olması gerekmektedir.
 • Kulüp Danışmanı Öğretim Elemanının yarıyıl sonunda ilgili faaliyetin gerçekleştiğini onaylaması gerekmektedir.
 • Kulübün ilan edilen listede olmaması halinde, kulüp danışmanının mikrokredi@itu.edu.tr adresine kulübün İngilizce adını belirterek mail ile bildirmesi gerekmektedir.

İTÜ MEM, Ginova, EELISA, ATHENS eğitimlerini tamamlayan  öğrencilerin tamamlaması gereken şartlar

İTÜ bünyesinde gerçekleştirilen kısa eğitim faaliyetlerine katılan lisans ve lisansüstü öğrencilerin çalışmalarının DDFK’na dahil edilmesi için aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir:

 • Öğrencilerin katıldığı eğitimi tamamlamak için yarıyıl içinde en az 30 saatlik süre harcamış olması gerekmektedir.
 • İTÜ bünyesindeki birimin yarıyıl sonunda ilgili faaliyetin gerçekleştiğini onaylaması gerekmektedir.
 • Kısa eğitimler kapsamında kazanılan mikrokredi bilgileri ilgili biriminden otomatik gelmektedir, öğrencilerimizin ayrı başvuru yapmalarına gerek yoktur.
Proje Takımı ve Kulüp Aktiviteleri için mikrokredi onay süreci

1. 'Öğrenci Kulübü' veya ‘Proje Takımı’ faaliyetleri kapsamında mikrokredi almak isteyen öğrencilerimiz Kepler üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
2. Sonrasında danışman onayı için Kepler üzerinden kulüp ve proje takımlarının danışmanlarına görev ataması gerçekleştirilecektir. Her bir öğrenci başvurusunda danışmanlarınıza Görev Ataması maili ulaşacaktır. Maildaki link ile veya Kepler uygulaması üzerinden süreç yönetim sistemine ulaşılabilir.
3. Danışmanlarımızın İTÜ Kepler > Süreç Yönetimi Uygulaması > Üzerimdeki İşler kısmından öğrencinin durumuna göre gerekli işlem yapılacaktır:

 • Eğer ilgili öğrenci kulüpte/takımda aktif görev alıyorsa ve bahar dönemi boyunca en az 30 saatlik aktivitede bulunmuşsa, öğrencinin mikrokredi alması için 'Uygundur' seçeneğini işaretleyiniz. 
 • Eğer ilgili öğrenci kulüpte aktif görev almadıysa veya aktif görev almasına rağmen en az 30 saatlik aktivitede bulunmamışsa, Uygun olmama gerekçesini yazarak görevi sonlandırınız.