İTÜ MikroKredi

Ders Planı Dışı Faaliyet Kaydı Hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi, öğrenci katılımının ve bütünsel bir üniversite deneyiminin değerini tanımak için Ders Planı Dışı Faaliyet Kaydını (DDFK) geliştirmiştir. DDFK, bilinçli öğrenme ve gelişim için fırsatlar sağlayan üniversiteye bağlı etkinliklere öğrenci katılımının resmi olarak onaylanmış bir kaydıdır. Bu faaliyetler neticesinde kazanılan kredilere mikrokredi adı verilmektedir.

Ders planı dışı faaliyetler öğrencinin akademik programına olan ilgisine göre iki alt kategori altında incelenebilmektedir.

Tamamlayıcı ders planı dışı faaliyetler: Normal ders planı dışında olan ancak genellikle onu tamamlayan etkinliklerdir. Bu etkinlikler akademik faaliyetlerle bağlantılıdır ve öğrencilerin mesleki çalışma konularını daha iyi anlamasına yardımcı olmak için düzenlenir veya tasarlanır. Bunlar Üniversite ile birlikte yapılan faaliyetlerdir.

Ders planı dışı sosyal faaliyetler: Ders planına bağlı olmayan, okul temelli etkinlikler olarak tanımlanır. Bölümlerin ders planları dışında, hayatın diğer alanlarıyla ilgili olan ders dışı faaliyetleri içerir.