2024 Bahar Dönemi Mikrokredi Başvuru ve Onay Takvimi

Mikrokredi için Başvuru  08.05.2024-24.05.2024
Başvurunun Aktivite Danışmanı Tarafından Onaylanması için Son Tarih  31.05.2024
Mikrokredinin Diploma Ekine Eklenmesi  14.06.2024