Genel not ortalaması en az 2,0 olan, kayıtlı olduğu lisans programının normal süresi içerisinde olan İTÜ Lisans öğrencileri DDFK’ya başvuruda bulunabilir. İlk yarıyıl öğrencileri için bu koşul aranmaz.

Lisansüstü öğrencileri: Genel not ortalaması en az 3,0 olan, kayıtlı olduğu lisansüstü programının normal süresi içerisinde olan İTÜ Lisansüstü öğrencileri de, İTÜ bünyesindeki kısa eğitimlere katılarak DDFK’ya başvuruda bulunabilir. 

Öğrenci diploma ekinde gösterilmesini istediği ve yarıyıl içerisinde katılacağı faaliyet/faaliyetleri belirleyerek yarıyıl başlangıcında Öğrenci Dekanlığı’nın ilan ettiği internet sitesinden başvuru yapar.

DDFK başvurularının aşağıda belirtilen faaliyetler kapsamında olması gerekmektedir.

  • İTÜ bünyesinde gerçekleştirilmekte olan bilimsel araştırma projelerinde çalışmak
  • İTÜ bünyesinde bulunan proje takımlarında görev almak
  • İTÜ bünyesinde bulunan öğrenci kulüplerinde görev almak
  • İTÜ bünyesinde kısa eğitim faaliyetlerine katılmak
  • Esaslardaki tanımlara uyan diğer ders planı dışı faaliyetlere katılmak

DDFK kapsamındaki faaliyetlerin;

  • Üniversitemize bağlı olması,
  • Üniversitemiz mensubu ve önceden belirlenmiş bir danışmanının olması,
  • Bilinçli yetkinlikler/beceriler/kazanımlar ile bağlantılı olması, ve
  • Aktif katılımı içermesi

gerekmektedir.

DDFK Kapsamında öğrenci

Tanımlanan her faaliyet türünden birer adet olmak üzere bir yarıyılda en fazla dört adet faaliyete kayıt olabilir.

Onaylanmış faaliyetler 1 AKTS olarak kabul edilir ve öğrencinin diploma ekinde gösterilir. Bu faaliyetlerin yerel kredisi yoktur.